Ads 468x60px

Featured Posts

 

sobota, 5 stycznia 2019

Znaki drogowe dla rowerzystów

W Polsce rowerzysta nie musi posiadać licznika prędkości, ale musi dostosować prędkość przemieszczania się na rowerze do obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim do znaków drogowych. Generalnie rzecz ujmując, rowerzystów nie obowiązują inne przepisy dotyczące ograniczenia prędkości pojazdu, niż osoby kierujące samochodami. Dotyczy to rzecz jasna tylko tych dróg na których przemieszczanie się rowerami jest dopuszczalne prawem.

Zgodnie z ustawą z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602):

Art. 20.
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00 – 23:00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowany m w godzinach 23:00 – 5:00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

W przypadku ograniczenia prędkości do 20 km/h, kluczowym jest znak D-40 Strefa zamieszkania oraz znak D-41 koniec strefy zamieszkania


Znaki D-40 i D-41 wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393):

Znak D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę ́ mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Tekst ogłoszony rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych:  D20021393.pdf

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym:
"strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi"

Co o strefie zamieszkania mówi Prawo o ruchu drogowym:

Art. 11. Ruch pieszych
5. Przepisów ust. 1 – 4a (4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.) nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 43.
1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania

Art. 49.

2. Zabrania się postoju:
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

Tekst ujednolicony Prawo o ruchu drogowym: D19970602Lj.pdf

Powyższe informacje prezentują stan prawny na 1.01.2019